365bet de - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa 365bet de HCM với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018


Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Thực hiện nhu cầu hợp tác của ba cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương,

Từ ngày 10 đến ngày 13/11/2016 Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã cử một đoàn công tác gồm trưởng (phó) các Khoa, Bộ môn và hai phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế do TS. Nguyễn Thế Dũng (Hiệu trưởng Nhà trường) làm trưởng đoàn đến làm việc, thảo luận, trao đổi và ký biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

(TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM, phát biểu tại buổi làm việc với Trường ĐH Văn hóa HN)

1. Nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

a. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo

- Xây dựng, trao đổi, sử dụng chung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành đào tạo của hai trường;

- Phối hợp tổ chức 365bet de chung giữa hai trường trên cơ sở được phép của các cơ quan quản lý có thẩm quyền;

- Trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, điều hành đào tạo và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008;

- Tạo điều kiện để sinh viên hai trường có thể tham quan, tìm hiểu về cơ sở đào tạo; giao lưu về học thuật, thực tập, thực hành về nghề nghiệp, kinh nghiệm học tập;

- Xây dựng giải pháp cho công chức, viên chức và sinh viên giữa hai trường sử dụng chung nguồn lực thông tin (sách, luận văn, luận án, tài liệu điện tử…) mà hai trường có để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và nâng cao kiến thức;

- Có cơ chế thích hợp và tạo điều kiện để gửi giảng viên, sinh viên học tập nâng cao trình độ lẫn nhau ở hai trường. Trao đổi giảng viên giảng dạy các học phần có tính đặc thù về chuyên môn;

b. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

- Phối hợp xây dựng hệ thống giáo trình các học phần trong các chương trình đào tạo để có thể dùng chung giữa hai trường;

- Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế hàng năm.

- Công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên Tạp chí khoa học của hai trường.

- Hai bên trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tham gia và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế phục vụ cho các nhiệm vụ của mỗi bên.

c. Tổ chức hội nghị thường niên giữa hai trường

- Hội nghị thường niên giữa hai trường được tổ chức mỗi năm 1 lần luân phiên ở mỗi trường để bàn về những nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm. Thời gian cụ thể do hai bên thỏa thuận.

d. Trách nhiệm chung

- Hai bên cam kết thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2021. Khi biên bản hợp tác hết hạn thực hiện hai bên sẽ cùng nhau xem xét việc gia hạn cho biên bản hợp tác này.

- Các thỏa thuận cụ thể về công việc giữa hai bên cần phải được thể hiện bằng các hợp đồng hoặc văn bản trên cơ sở bình đẳng, minh bạch và đúng pháp luật.

- Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt biên bản ghi nhớ hợp tác, mỗi bên có thể gửi thông báo chính thức bằng văn bản đến phía đối tác trước đó 06 tháng.

- Biên bản ghi nhớ hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời gian 05 năm.

(Hiệu trưởng hai trường Đại học Văn hóa HN và Đại học Văn hóa TPHCM ký kết biên bản hợp tác)

2. Mục đích và nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

a. Mục đích, yêu cầu hợp tác

- Gắn kết quá trình đào tạo của nhà trường với thực tiễn nhằm cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ có chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động của khu vực Nam Bộ.

- Thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo và khoa học, bổ sung thêm được kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; giúp khu vực Nam Bộ đào tạo cán bộ, giảng viên về lĩnh vực, sư phạm, văn hóa, nghệ thuật.

- Hoạt động hợp tác đào tạo và khoa học giữa hai cơ sở được thực hiện theo nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với các quy định của pháp luật.

b. Nội dung hợp tác

- Đào tạo sau đại học

Tổ chức đào tạo các chương trình bồi dưỡng sau đại học, một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương được phép đào tạo và cấp bằng.

- Đào tạo đại học

Tổ chức đào tạo các lớp đại học vừa làm vừa học; đại học bằng hai; liên thông từ cao đẳng, trung cấp lên đại học. Ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu 365bet de được xác định trên cơ sở đáp ứng nhu cầu của người học, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Bộ và chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Liên tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ như: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Ngoại ngữ A1, A2, B1, B2; các lớp Bổ sung kiến thức sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý văn hóa;… và các lớp đào tạo ngắn hạn khác đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị văn hóa, nghệ thuật nói riêng và của khu vực Nam Bộ nói chung.

- Hoạt động Nghiên cứu khoa học và chuyên môn

Trao đổi các chuyên gia văn hóa cho cả người dạy và người học. Là đối tác triển khai, thực hiện các dự án, đề án, đề tài,… nghiên cứu khoa học chuyên ngành văn hóa.

c. Thời gian hợp tác

Hai trường thảo luận và thống nhất thực hiện chương trình cụ thể theo từng năm.

(Ký kết hợp tác giữa hai Trường ĐH Văn hóa TPHCM và Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương)

3. Tham quan và đi thực tế khảo sát di tích lịch sử và đời sống văn hóa tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Giang.

Sau khi làm việc với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hà Nội, Đoàn công tác của Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã đi một số địa phương thuộc tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Giang để tham quan và khảo sát thực tế di tích lịch sử và đời sống văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Tin và ảnh: N.T.D

(BBT Website, cập nhật)

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: [email protected]

Website:

Fanpage:

 


Copyright © 2018 - //365bet de - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức/ All rights Reserved.